Leasing de personal

Solutii pentru externalizarea tuturor serviciilor prestate cu resurse umane necalificate.

Externalizarea resurselor umane este o tendință în creștere majoră în mediul de afaceri de azi;
Externalizarea serviciilor, permite companiilor să își concentreze atenția pe activitățile strategice, cu valoare adăugată: evaluare, motivare, dezvoltarea competentelor, loializare si retentie;
Avem solutii pentru externalizarea personalului, in special pentru serviciile prestate de catre personalul necalificat (manipulanti marfa, ambalatori, controlul calitatii, muncitori necalificati) si calificat (electricieni, sudori, vopsitori, lacatusi mecanici);
Preluam sarcinile de administrare de personal, analiza si raportare pentru management, pana la consultanta in domeniu;

Call Now Button